Speciální lapače do extrémních podmínek

Elektrické lapače hmyzu do prostředí ze zvýšenými nároky na odolnost a bezpečnost. Lapače se zvýšeným krytím IP, nebo ATEX (ATEX Nařízení 99/92/EC a 94/9/EC).

Tam kde může dojít k přímému postříkání lapače vodou a kde je zvýšená prašnost. Nebo dokonce tam, kde je zvýšené riziko exploze a požáru v důsledku přítomnosti hořlavých prachových částic, par a plynů.

TITAN 200 – specialista do stáje

http://www.elkill.cz/?page_id=756

CHAMELEON 1×2 IP66

CHAMELEON 4X4 EX – do výbušného prostředí IP65, ATEX – zóna 22

CHAMELEON EXG – do výbušného prostředí IP 65, ATEX – zóna 21, zóna 22