Instalace zařízení

Naše firma se snaží vyhledávat na celosvětovém trhu kvalitní a cenově dostupné produkty, sledujeme novinky, z kterých poté můžeme pomoci zvolit nejvhodnější výrobek pro Vás. Snažíme se o to, abychom dodávali pouze zboží, které bude výborně sloužit, bude přesně odpovídat Vašim potřebám a požadavkům a zároveň bude plnit aktuální legislativní požadavky. Z toho důvodu nejsme klasický e-shop, ale kromě prodeje poskytujeme i služby s ním úzce spjaté. Jak tedy dodáváme naše produkty?

V první fázi Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího produktu – s ohledem na specifika Vašeho oboru, provozovny, předpisy a také poměr ceny a očekávané kvality výrobku. V podmínkách Vaší provozovny vytipujeme nejvhodnější a nejefektivnější umístění s ohledem na biologii škůdce a stavebně technické zázemí prostoru.

Výrobek nainstalujeme a vysvětlíme ovládání, péči, případně můžeme celý Váš personál zaškolit. Pokud máte zájem, stačí vyplnit poptávkový formulář.

Napsat komentář